โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา [1082105001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 06/10/2565
[4825/98487]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]